กระเทียม : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2553 - 2555

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555
รวมทั้งประเทศ68,48476,80982,75267,72774,68081,51768,10875,58985,3549959841,031
ภาคเหนือ66,32975,65981,87365,62273,54680,65166,55074,71684,7221,0039881,035
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,1551,1508792,1051,1348661,558873632723759719
เชียงราย3,0743,4293,4263,0233,3783,3743,0163,3163,248981967948
พะเยา9,76510,53713,0709,61910,27412,8747,5687,9989,803775759750
ลำปาง8,0458,5399,6567,9658,3689,5126,2676,5586,083779768630
ลำพูน7,1028,4916,3317,0318,2786,0077,6288,9336,0461,0741,052955
เชียงใหม่22,31426,79729,13422,09126,12728,84325,75030,20037,2621,1541,1271,279
แม่ฮ่องสอน12,27214,03415,02612,18713,33214,87613,32714,55317,9411,0861,0371,194
ตาก1,3351,4541,9191,3191,4401,8991,3071,4571,9329791,0021,007
แพร่496485517489480512370358385746738745
น่าน8638771,6238518641,5995575601,052645639648
อุตรดิตถ์314348347309344347246277340783796980
เพชรบูรณ์749668824738661808514506630686757765
นครพนม2911011942879819120873133715723686
ศรีสะเกษ956660271942649264716500208749758768
ชัยภูมิ392352414368350411275274291702778703
นครราชสีมา51637-50837-35926-696703-

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 28 มี.ค. 2018


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้