ลิ้นจี่ : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล ปี 2556 - 2558

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก.)
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558
รวมทั้งประเทศ113,858136,872131,851103,548125,931125,27240,00165,53355,977386520447
ภาคเหนือ98,038120,185115,49588,498110,008109,75639,39157,24047,444445520432
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,9823,6653,6001,8143,4983,4335311,2131,090293347318
ภาคกลาง13,83813,02212,75613,23612,42512,083797,0807,4436570616
เชียงราย15,85524,29020,47615,85523,00120,4138,0767,0845,899509308289
พะเยา2,70115,81415,9871,09515,81415,8142079,8058,824189620558
ลำปาง57,9272,7012,66650,1141,0951,51124,997267308499244204
เชียงใหม่28558,29458,04628552,02754,8008233,52527,016288644493
แม่ฮ่องสอน6526522065265220139067200340305
ตาก431414135741416698185220195
แพร่16,80543144516,8053944314,86510094289254218
น่าน69017,62616,89169016,68115,8362556,0294,909370361310
เพชรบูรณ์3,2797237233,232690690830331319257480462
เลย182,4022,317182,3022,2172748661111325298
อุดรธานี50--50--8--160--
หนองคาย7194747624474721287340170149
นครพนม697729754624662687212306291340462424
ชัยภูมิ280280280280280280507969179282246
นครราชสีมา218207202218207202477262216348307
ปราจีนบุรี28--28--9--321--
จันทบุรี3,7993,8153,6773,7843,7743,54013,2442,5670860725
กาญจนบุรี9198688688607967966421520274270254
ราชบุรี645601601614550550578758142136
สมุทรสงคราม8,4477,7387,6107,9507,3057,197-3,5434,599-485639

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 03 เม.ย. 2018


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้