กระเจี๊ยบเขียว : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2559

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2554 2555 2559 2554 2555 2559 2554 2555 2559 2554 2555 2559
รวมทั้งประเทศ3,0113,444170,1033,0113,444166,2174,2884,359236,9681,4241,2661,393
ภาคเหนือ--17,227--16,577--19,332--1,122
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ--1,166--1,119--1,331--1,142
ภาคกลาง3,0113,444151,2043,0113,444148,0464,2884,359215,8021,4241,2661,427
ภาคใต้--506--475--503--994
เชียงราย--5,286--5,130--5,617--1,063
พะเยา--133--130--163--1,226
ลำปาง--1,838--1,755--2,266--1,233
ลำพูน--2,087--2,046--2,400--1,150
เชียงใหม่--5,595--5,374--6,320--1,130
กำแพงเพชร--1,761--1,652--2,009--1,141
อุตรดิตถ์--47--43--51--1,085
พิจิตร--480--447--506--1,054
สกลนคร--242--226--222--917
นครราชสีมา--924--893--1,109--1,200
สระบุรี--1,805--1,731--1,937--1,073
สุพรรณบุรี1,2861,3536571,2861,3536281,9531,7937111,5191,3251,082
อ่างทอง225251-225251-330346-1,4671,378-
ปราจีนบุรี194207-194207-273261-1,4071,261-
ฉะเชิงเทรา100280-100280-69251-690896-
สมุทรสาคร272195-272195-394285-1,4491,462-
นครปฐม3183015,8123183015,5954794257,9951,5061,4121,376
กาญจนบุรี169372127,241169372124,626178417187,0641,0531,1211,470
ราชบุรี44748515,68944748515,46661258118,0951,3691,1981,153
นราธิวาส--506--475--503--994

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 04 ก.ย. 2017


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้