หอมหัวใหญ่ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2556

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556
รวมทั้งประเทศ12,60212,93610,13512,08712,1339,73350,10454,30039,9093,9764,1983,938
ภาคเหนือ12,24012,5559,91011,74111,7669,51848,79652,81939,3453,9874,2073,970
ภาคกลาง3623812253463672151,3081,4815643,6133,8872,507
เชียงราย1,4191,3681,1201,3901,3391,0984,5044,6113,6213,1743,3713,233
พะเยา10,375--9,913--42,710--4,117--
เชียงใหม่-10,6578,314-9,9077,955-46,50834,261-4,3644,121
นครสวรรค์4465304764385204651,5821,7001,4633,5473,2083,074
กาญจนบุรี3623812253463672151,3081,4815643,6133,8872,507

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 28 มี.ค. 2018


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้