พริกไทย : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล ปี 2556 - 2558

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก.)
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558
รวมทั้งประเทศ2,6872,7973,2592,5742,5752,7521,3321,1741,405517456511
ภาคกลาง2,6872,7973,2592,5742,5752,7521,3321,1741,405517456511
จันทบุรี2,5452,6623,0802,4362,4462,6191,2671,1181,344520457513
ตราด9391127938589443841473447461
ระยอง494452454444211820467409455

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 25 เม.ย. 2016


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้