มันฝรั่ง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2556

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556
รวมทั้งประเทศ54,63552,79641,18754,16251,57239,924124,808126,04496,0962,2842,3872,333
ภาคเหนือ54,23752,10440,41953,76451,17539,196123,594124,46694,3072,2792,3892,333
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3986927683983977281,2141,5781,7893,0502,2802,329
เชียงราย2,9244,2614,3962,9244,1404,3247,13510,85710,8142,4402,5482,460
พะเยา4,0973,9271,6714,0973,8771,66413,80312,9204,0103,3693,2902,400
ลำปาง1,5401,8349081,5401,6918914,1044,7742,1162,6652,6032,330
ลำพูน4,1934,7474,8424,1934,7474,35710,61711,6358,8952,5322,4511,837
เชียงใหม่22,98218,08110,64822,94517,84910,35748,81442,05622,3082,1242,3262,095
แม่ฮ่องสอน------------
ตาก17,10317,84517,72416,68917,48717,37336,08739,15245,5862,1102,1942,572
เพชรบูรณ์1,3981,4092301,3761,3842303,0343,0725782,1702,1802,513
เลย------------
หนองคาย------------
บึงกาฬ------------
สกลนคร3166196423163246029601,4101,5023,0382,2782,340
นครพนม827312682731262541682873,0982,3012,278

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 12 ต.ค. 2017


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้