Notice: Undefined offset: 2 in C:\xampp\htdocs\Ewtnews\price6_1.php on line 187

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\Ewtnews\price6_1.php on line 188

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\Ewtnews\price6_1.php on line 189

������������������������������������ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2553 - 2555

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555
รวมทั้งประเทศ15,76314,82915,25115,25214,24914,26725,44823,83323,0941,6141,6071,514
ภาคเหนือ350282348225210236177173297506613853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2563094492563093892143555088361,1491,131
ภาคกลาง15,15714,23814,45414,77113,73013,64225,05723,30522,2891,6531,6371,542
เพชรบูรณ์350282348225210236177173297506613853
ศรีสะเกษ10324241032424601315583542625
กาฬสินธุ์736582736570332936452446439
นครราชสีมา80220343802202951213134571,5131,4231,332
สุพรรณบุรี1,1219209821,094906814757694652675754664
สระแก้ว72--72--65--903--
นครปฐม3,7123,9603,6503,6343,8153,5817,9367,8536,5472,1381,9831,794
กาญจนบุรี4,8414,0164,1084,6703,9013,9269,7697,7757,7512,0181,9361,887
ราชบุรี5,0114,9625,2844,9014,7284,8916,2546,7096,9421,2481,3521,314
ประจวบคีรีขันธ์400380430400380430276274397690721923

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 29 ส.ค. 2013


Fatal error: Uncaught Error: Class 'mPDF' not found in C:\xampp\htdocs\Ewtnews\price6_1.php:598 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\Ewtnews\price6_1.php on line 598