หอมแดง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2556

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556
รวมทั้งประเทศ98,03899,10571,32196,94296,35964,666195,228220,491128,9391,9912,2251,808
ภาคเหนือ67,33665,04544,51666,53562,59643,187120,364126,39381,3731,7881,9431,828
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,70234,06026,80530,40733,76321,47974,86494,09847,5662,4382,7631,775
เชียงราย4,2482,7821,6774,1222,7191,6484,5754,0482,3031,0771,4551,373
พะเยา17,12615,1159,76516,99113,3228,93421,25317,00410,0771,2411,1251,032
ลำปาง1,0441,1999781,0231,1619781,2311,4621,1311,1791,2191,156
ลำพูน11,8117,4836,79111,5027,3496,78419,28713,97812,6241,6331,8681,859
เชียงใหม่10,10713,99311,5399,98413,66911,12122,89233,06526,4362,2652,3632,291
แม่ฮ่องสอน2529976482499656233451,5531,0681,3691,5581,648
ตาก------------
สุโขทัย2,3412,2931582,3292,2851585,8225,7213372,4872,4952,133
แพร่------------
น่าน3824184103674013944014414291,0501,0551,046
อุตรดิตถ์15,84116,4858,40015,78616,4508,40033,34537,56916,0782,1052,2791,914
เพชรบูรณ์4,1844,2804,1504,1824,2754,14711,21311,55210,8902,6802,6992,624
ยโสธร9401,1231,0329381,1006782,0973,0941,2292,2312,7551,191
อุบลราชธานี3364633973094112027409403642,2022,030917
ศรีสะเกษ24,85927,34121,06124,67327,21016,52061,77577,59437,9102,4852,8381,800
สุรินทร์8117285317957145271,8291,5549472,2552,1351,783
บุรีรัมย์2,1142,3612,0092,1002,3451,8414,8116,4383,8572,2762,7271,920
ชัยภูมิ1,6422,0441,7751,5921,9831,7113,6124,4783,2592,2002,1911,836

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 28 มี.ค. 2018


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ Excel คลิกที่นี้